foto: Sundsvalls museum  
              Ovanstående linje: Ortviken-Sundsvall-Kubikenborg

 Kortfattad historik:

 Den 18 januari 1911 invigdes spårvagnslinjen mellan Kubikenborg och Ortviken.
 Då hade vagnarna redan rullat på den första linjen mellan Vängåvan och Kubiken-
 borg sedan den 21 december året innan.  Den andra linjen, fram till Skönsberg,
 hade varit i gång i någon vecka men hela linjen öppnades inte förrän på invig-
 ningsdagen. Linjen Skönsberg-Skönvik tillkom 1925. SF-journalen var på plats
 när Europas största spårvagn kördes på första provtur 1945. Den 18 meter långa
 vagnen kunde ta totalt 120 passagerare och skulle köras på linjen till Skönvik. Få
 kunde väl då ana att nedläggningen av spårvägen bara låg några få år bort (1952).

 Fotot till vänster tillhör Sundsvalls Museum.