Orvar Odd kördes av Helge Hedström, Roger av H Eriksson
             Helge Solo av Folke Hjalmarsson. Lichl Lotta, som övergått
             i Folkes träning, kördes av dennes ersättare Eskil Pettersson.
             Grunddistansen var 2.600 meter. Loppet gick i januari 1953.
            Det ser ut som om både Orvar Odd och Lichl Lotta är utrustade
            med jordbländare (vit, respektive svart). När Lotta som ostartad
            treåring kom ut på banan, vill jag minnas att hon var rustad med
            nosfladder i form av läderremsor för att vänjas vid ev. grusstänk.