Orvar Odd kördes av Helge Hedström, Roger av H. Eriksson,
              Helge Solo av Folke Hjalmarsson. Lichl Lotta, som övergått i
              Folkes träning, kördes av dennes ersättare Evert Pettersson.
              Grunddistansen var 2.600 meter. Loppet gick i januari 1953.