Fotot och texten av Nils Johan Tjärnlund hämtade ur den 2020 utgivna boken Sundsvalls sextiotal.
      Foto: Sundsvalls Tidning
    Foto: Sundsvalls Tidning  Foto: Sundsvalls Tidning