Jag minns inte alla stjärnor och talanger som Claes Dahlgren intervjuade,
            men jag måste ha lyssnat på s.k. klassisk musik också, eftersom jag köpte
            ovanstående häfte - för 1:50. Utgåvan innehåller huvudsakligen texter om
            tonsättaren Edgard Varèse. Den text som är mest omfattande och sticker
            ut är författaren Henry Miller's essä Med Edgar Varése i öknen Gobi.

            Ett magnum opus, Espace, är det verk som Miller's studie baserar sig på.
            Titeln härrör sig från ett möte med Varèse, som då bad Miller om några
            "magiska" fraser för kören i ett verk. "Jag vill ha en känsla av öknen Gobi",
            sa Varèse.  Till de klassika verken i Varèse's produktion hör stycket för
            platinaflöjt, Destiny 21,5, som av vissa jazzmusiker bedömts vara mycket
            svårspelat. Hur som helst är Miller's essä mycket läsvärd och inspirerande.

            Under olika delar av sitt liv använde Varèse förnamnen Edgar resp. Edgard.