Gamla bilder av Selångersån vid Åkroken

Åkroken med bryggeriets skorstenar i bakgrunden.

Samma del av Åkroken från en annan vinkel vid vårfloden 1919.