Ordagrann avskrift av Sören Strands kommentar i tidningen Hela Gotland avseende
en osmaklig koppling mellan Palmemordet och FRO:LIBERAL KOMMENTAR

En sedan länge pensionerad chef för Säpo har nyligen utkommit med den andra
delen av sina memoarer. Där antyder han en koppling mellan Frivilliga
Radioorganisationen FRO och mordet på Olof Palme. Kopplingen skulle vara att det
under mordkvällen hade iakttagits "mystiska män" i Stockholms innerstad med så
kallade walkie talkies, en till formatet större föregångare till dagens mobiltelefoner.
Dessa mystiska figurer skulle enligt författaren ha koppling till FRO under ledning av
en kraftfull ledare, som av Televerket lyckats bli tilldelad en sändareamatörsignal
som motsvarade hennes initialer - SMSBAG. Förnamnet Barbro uppges även ha
varit gruppens beteckning.

Att övningssignalering förekom inom FRO var då och i dag ingen hemlighet. I fallet
kring Stockholms innerstad var enligt uppgift en övning i fonisamband i kombination
med amatörmässig spaning via lånad utrustning mot den pågående knarkhandeln
där och i huvudstadens förorter. Initierat av föräldrar med barn i farozonen.

Som tillika befattning och kretschef inom FRO i två försvarsområden i övre
Norrlands milo på 60-talet hade jag förmånen att utbilda ett flertal
gymnasieungdomar, som sedermera i några fall kom att placeras i
utlandsbefattningar inom UD. Radiotrafiken då skedde såväl med telefoni som
telegrafi på amatörbanden kortvåg och med mycket enkla telegram i substitutchiffer.
Meddelanden som knappast torde ha utgjort några besvär att knäcka för eventuellt
intresserade inom GRU eller KGB.

I dag är FRO en väl fungerande frivilligorganisation som även är aktiv här på
Gotland. Som i sin utbildning ofta deltar med samband vid militära övningar och
tävlingar. Att antyda kopplingar mellan denna organisation och mordet på Olof
Palme - utan någon form av påtagliga bevis - är både förnedrande och bevis på
dåligt omdöme. Lika svag är kopplingen till organisation Stay behind som
kommenterades i denna tidning 27-29 december 2005.

Men givetvis kan fantasi och vaga antydningar vara säljbefrämjande för
pensionärens bok från Ica-förlaget. Spioner och mörka figurer lockar alltid nyfikna
läsare.

Sören Strand