Sydsvenska Dagbladet 23 april 2022
                     Utdrag ur en artikel i Aftonbladet april 2022 av Pierre Schori:

                    [...] Vi vet hur det gick i FN med konventionen om kärnvapenförbud. Sverige genom Margot Wallström röstade för. Då protesterade
                    både Nato och Pentagon, och så stannade processen upp. Men konventionen fick tillräcklig majoritet, den är nu internationell lag och
                    kan användas i kampen på en allsidig nedmontering av alla kärnvapen. Irland och Österrike röstade för och har inte för avsikt att ge
                    upp den militära alliansfriheten. Detta är kärnvapenålderns grymma budskap: den rådande terrorbalansen hotar allt mänskligt liv
                    och gagnar samvetslösa despoter som Putin.

                    [...] Jag skulle kunna lägga till att det skulle också försvåra våra möjligheter att bistå demokrati– och frihetskämpar både i Ryssland
                    och världen. När Nato inte kunde/ville ingripa i Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968 och i Polen på 1980-talet, kunde vi agera.
                    Vaclav Havel och hans Charta 77 liksom Solidaritet fick starkt materiellt stöd av svensk arbetarrörelse. [...] 

                    Pierre Schori
                    Tidigare statsråd, FN-ambassadör och chef för FN:s fredsbevarande styrka i Elfenbenskusten